ท่องเที่ยวลาวใต้ จาก ศิษย์เก่าอำนวยศิลป์ รุ่น 80 ร่วมริน

Go down

ท่องเที่ยวลาวใต้ จาก ศิษย์เก่าอำนวยศิลป์ รุ่น 80 ร่วมริน

ตั้งหัวข้อ  Thomas on Fri Jan 08, 2010 3:37 pm

ท่องเที่ยวลาวใต้ โดย ศิษย์เก่าอำนวยศิลป์ ชื่อ ภูริทัต หาปราโมทย์ (จ๊อบ) รหัส 76441 รุ่น 80 ร่วมริน
ก่อนอื่นต้องขออรัมภบทนิดนึง ในขณะนี้กำลังเรียนอยู่ที่มหา'ลัยราชภัฎสวนดุสิต โปรแกรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาธุรกิจท่องเที่ยว ปี 3 ได้ทำการจัดโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวในรายวิชา การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว โดยได้จัดไปทท่องเที่ยวที่ ลาวใต้ ในวันที่ 21-25 มกราคม 2553 ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน ซึ่งยังมีที่ว่างเหลืออีกหลายที่นั่ง และหากได้ลูกค้าไม่เตมจำนวน อาจจะไม่ผ่านในรายวิชานี้ได้ ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ชาวอำนวยศิลป์ ทุกท่านที่สนใจ มาท่องเที่ยวไปกับผมและพ้องเพื่อนได้นะครับ ซึ่งหากท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ผม จ๊อบ 0871043370 หรือสามารถติต่อได้ที่ เพื่อนผม ตามที่โฆษณาได้เลยครับ ทั้งนี้จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ (หากท่านใดมีความประสงค์ในโปรแกรมท่องเที่ยวที่มีภาพประกอบโปรดส่ง อีเมล์คำขอ ของท่านมาได้ที่ hapramote@hotmail.com แล้วจะจัดส่งไปให้ครับ)


บริษัท สะบายดี บ้านเฮาทัวร์ จำกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
295 ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. คุณแอม 083-900-6282, คุณน้ำพริก 089-991-0602
http://sabaideebanhaotour.webs.com
*** สามารถติดต่อได้ทุกวันและตลอด 24 ชั่วโมง

สะบายดีบ้านเฮาทัวร์

ทัวร์นักศึกษา ราคาถู๊ก......ถูก!!!!!
จากกลุ่มนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต(ธุรกิจท่องเที่ยว)

“ตามรอยภาพยนตร์ สะบายดีหลวงพระบาง”
วันที่ 21 -25 มกราคม 2553
(5 วัน 4 คืน)
โปรแกรมทัวร์
กรุงเทพฯ – ลาวใต้ (แขวงจำปาสัก) – อุบลราชธานี


วันที่ 21 ม.ค. 53
(วันแรก) กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี
20.00 น. พบเจอกันที่จุดนัดหมาย ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งสู่ จ.อุบลราชธานี(อ.วารินชำราบ) โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2 ถ.มิตรภาพ(มีอาหารกล่องบริการขณะเดินทาง มื้อที่ 1)

วันที่ 22 ม.ค. 53 อุบลราชธานี – ด่านช่องเม็ก –ปากเซ ปราสาทวัดพู
(วันที่สาม)
05.00 น. เดินทางถึง จ.อุบลราชธานี แวะปั๊มปตท. (แยกตลาดเจริญ ศรี) เพื่อทำภารกิจส่วนตัว
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ร้านสามชัยกาแฟ (มื้อที่ 2 )ซึ่งเป็นร้านที่มีเมนูขึ้นชื่อมากที่สุดใน จ.อุบลราชธานี คือ “ไข่กระทะ และก๋วยจั๊บญวน” (เจ้าของคนเดียวกับสามชัยไก่ย่าง)
07.00 น. ออกเดินมุ่งหน้าไปสู่ด่านช่องเม็ก เพื่อทำเอกสารผ่านแดนเข้าสู่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ณ แขวงจำปาสัก จากนั้นเข้าสู่เมืองปากเซ ไปยัง โรงแรม จำปาสักแกรนด์
10.30 น. เดินทางถึง โรงแรม จำปาสักแกรนด์ ซึ่งลูกทัวร์สามารถมองเห็นทัศนียภาพลำน้ำโขงที่สวยงามของ สปป.ลาว ได้ จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น. รับประทารนอาหารกลางวัน ณ ร้านแหนมเนือง (มื้อที่3) ที่ขึ้นชื่อของ สปป.ลาว เมื่อลูกทัวร์รับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางไปยังปราสาทวัดพู ซึ่งเป็นสถานที่ที่เรียกว่า “เทวสถาน” ที่นี่จะนับถือลักธิไศวนิกาย ซึ่งเป็นปราสาทที่มีอายุมากกว่า ปราสาทนครวัด, นครธม ที่ประเทศกัมพูชา และยังพบต้นจำปาสักที่มีอายุกว่า 1,500 ปี อีกทั้งยังเป็นมรดกโลกแห่งที่ 2 ของ สปป. ลาว อีกด้วย
17.00 น. เดินทางกลับสู่ที่พัก ณ โรงแรม จำปาสัก แกรนด์
19.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ร้านมณีพอน หรือ ร้านเรือนแพริมโขง (มื้อที่4) (ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
20.30 น. กลับเข้าที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 23 ม.ค. 53 น้ำตกหลี่ผี (มหานทีสีพันดอน) - ล่องเรือแม่น้ำโขง -น้ำตกคอนพะเพ็ง
(วันที่สาม)
05.00 น. ตื่นรับอรุณยามเช้า ณ ริมฝั่งโขง พร้อมรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมฯ (มื้อที่ 5)
07.00 น. มุ่งหน้าสู่ “ท่าเรือนากะซัง” เพื่อนั่งเรือและต่อรถ 5 แถว ไปยัง น้ำตกหลี่ผี ณ เมืองโขง แขวง จำปาสัก น้ำตกหลี่ผีนั้นตั้งอยู่บนเกาะดอนคอน ซึ่งเป็น 1 ในดอนทั้งหมดของแม่น้ำโขง และระหว่างนั่งเรือล่องลำน้ำโขงทุกท่านจะได้พบกับกับ มหานทีสี่พันดอน ซึ่งชาวลาว เรียก เกาะที่เกิดกลางน้ำโขง ว่า “ดอน” และดอนที่พบมีมากกว่า 4 พันดอน
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านแสงอรุณ บนเกาะดอน (มื้อที่ 6) ซึ่งร้านแสงอรุณแห่งนี้เป็นร้านที่มีบรรยากาศติดริมแม่น้ำโขง ลูกทัวร์ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามนี้ได้
13.30 น. เดินทางออกจากน้ำตกหลี่ผี เพื่อเดินทางไปสู่น้ำตกคอนพะเพ็ง
14.00 น. ถึงยังน้ำตกคอนพะเพ็ง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น “ไนแองการ่าแห่งเอเชีย” ออกเดินทางจากน้ำตกคอนพะเพ็ง เพื่อมุ่งหน้าไปสู่ยังโรงแรมที่พัก
17.00 น. ถึงยังโรงแรมที่พัก
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องจัดเลี้ยงของทางโรงแรม (มื้อที่7) พร้อมกับรับชมการแสดงจากเราชาว บริษัทสะบายดีบ้านเฮาทัวร์ และ การบายศรีสู่ขวัญแก่ลูกทัวร์ทุกท่านเพื่อเป็นศิริมงคลชีวิต
22.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 24 ม.ค. 53 น้ำตกตาดฟาน–ไร่ชากาแฟ-น้ำตกตาดผาส้วม-หมู่บ้านชนเผ่า-ช่องเม็ก (วันที่สี่)

05.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่Cool ในบรรยายกาศริมฝั่งแม่น้ำโขง
07.00 น. เก็บสัมภาระของส่วนตัวและออกเดินทางจาก โรงแรมที่พัก มุ่งหน้าไปยัง น้ำตกตาดเยือง ตาดฟาน และชมไร่ชา กาแฟ ณ เมืองปากซอง แขวงจำปาสัก ซึ่ง เมืองปากซองแห่งนี้ตลอด 2 ข้างทาง เป็นหมู่บ้านที่ปลูกกาแฟ เป็นหลักและเป็นพืชเศรษฐกิจประจำเมืองนี้ด้วย
10.30 น. เดินทางมุ่งสู่ น้ำตกตาดผาส้วม ซึ่งน้ำที่ไหลมายังน้ำตกแห่งนี้มาจากห้วยจำปีซึ่งเป็นคลองสายหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวเมืองปากซอง
11.00 น. เดินทางมาถึงยังน้ำตกตาดผาส้วม พร้อมกับชมหมู่บ้านชนเผ่าทั้ง 10 ชนเผ่า เป็นหมู่บ้านจำลอง ซึ่งเป็นโครงการของคุณ วิบูรณ์ กิจบำรุง คน จ.นครปฐม ได้สัมปทานและจัดตั้งหมู่บ้านชนเผ่านี้ขึ้น พร้อมกับลูกทัวร์ทุกท่านจะได้รับฟังประเพณีของชนเผ่าแต่ละชนเผ่า ด้วย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่น้ำตกตาดผาส้อม (ติดน้ำตกตาดผาส้วม)(มื้อที่ 9) ท่านจะได้รับบรรยากาศของน้ำตกอย่างเต็มที่ขณะรับประทานอาหาร


13.00 น. ออกเดินทางจากน้ำตกตาดผาส้วม ไปยัง ตลาดคุณนายดาวเรือง ซึ่ง คุณนายดาวเรืองนั้นเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงของลาวใต้ คือเป็นนักธุรกิจหญิงอันดับ 1 ของลาวใต้ และยังเป็นอันดับที่ 2 ของ สปป.ลาวถึงตลาดคุณนายดาวเรือง ทุกท่านสามารถซื้อสินค้าพื้นเมืองของ สปป.ลาวและสินค้าที่นำเข้าจากประเทศจีน ได้ตามอัธยาศัย พร้อมด้วยเครื่องเงินแบบต่างๆที่มีชื่อเสียงของที่นี่
14.50 น. ออกเดินทางจากตลาดคุณนายดาวเรือง ณ เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก มุ่งหน้าไปยังช่องเม็ก เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
ถึงด่านช่องเม็ก ก่อนเดินทางกลับทุกท่านสามารถซื้อสินค้าปลอดภาษีได้ที่ Duty-Free ดาวเรืองเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย ณ จ.อุบลราชธานี
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่ ร้านหงษ์ฟ้าภัตตาคาร (มื้อที่10) เป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด จ.อุบลราชธานี โดยเฉพาะเมนู “ไก่หงส์ฟ้า”
20.00 น. ออกเดินทางจาก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานีเข้าสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพวันที่ 25 ม.ค. 53 จ.อุบลราชธานี – กรุงเทพ ฯ
(วันที่ห้า)
05.00 น. เวลา 05.00น. โดยประมาณ ถึง กรุเทพมหานคร ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ
****โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั่งนี้ขึ้นอยู่กับความปลอดภัย และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ****


อัตราค่าบริการ
ราคา 5,699 บาท ทุกที่นั่ง
อัตรานี้รวม
- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน
- ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ (10 มื้อ)
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการที่ระบุ
- ค่ารถรับส่ง เที่ยวชมตามรายการที่ระบุ
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าน้ำดื่มและผ้าเย็นตลอดการเที่ยวชม

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , มินิบาร์ เป็นต้น
- ค่าแจ้งเข้า -ออก ประเทศไทย สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว
- ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่มิได้ระบุในรายการ

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง (กรุณาส่งเอกสาร อย่างน้อย 7 วัน ก่อนเดินทาง)
1. สำเนาบัตรประชาชน 1ชุด
2. บัตรประชาชนตัวจริง
3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน2 ใบ
กรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชน Fax มาที่ เบอร์ 02-9036010

เงื่อนไขการจอง
มัดจำ 2,500 บาท/ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วันโดยชำระผ่านบัญชีออมทรัพย์ในนาม
น.ส. เกิดเกล้า คลังสุวรรณ, อุไรรัตน์ ทิณกิจ
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขาย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เลขที่บัญชี 420-1-71164-8
*** กรุณา Fax สลิป การโอนเงิน /ระบุชื่อ นามสกุล / เบอร์โทรที่ติดต่อได้ไปที่ 02-9036010- กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,500 บาท หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เราขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระเต็มไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

***ผู้ที่มีโรคประจำตัวโปรดแจ้งให้กับทางบริษัททราบเพื่อความสะดวกของท่านและหากเป็นไปได้โปรดนำยารักษาโรคของท่านติดตัวมาด้วย***

Thomas

จำนวนข้อความ : 1
Join date : 08/01/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ท่องเที่ยวลาวใต้ จาก ศิษย์เก่าอำนวยศิลป์ รุ่น 80 ร่วมริน

ตั้งหัวข้อ  Keang56 on Sat Jan 09, 2010 1:48 pm

เอ้า มีใครสนใจ ช่วยน้องๆหน่อย เด๋วเรียนไม่จบ

_________________
ชมพูม่วงอยู่ที่ใดชัยต้องมี ชมพูม่วงสองสีนีคิอดวงใจ
eakphong56@hotmail.com

avatar
Keang56

จำนวนข้อความ : 1692
Join date : 13/10/2009
ที่อยู่ : ในใจน้องๆ(สาว)

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ